เพชรที่ดีที่สุดต้องมีตำหนิน้อยที่สุด

เพชรที่ดีที่สุดต้องมีตำหนิน้อยที่สุดหรือแทบไม่มีเลย (ความสะอาด หรือตำหนิของเพชร) ซึ่งระดับเพชรที่สะอาดมากที่สุด เรียกว่า IF (Internally Flawless) คือ ไม่มีตำหนิในเนื้อเพชรเลย ระดับตำหนิที่เด่นชัดขึ้นตามลำดับ ไล่จาก VVS (Very Very Slightly Inclusion) ซึ่งตำหนิน้อยมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และระดับ VS (Very Slightly Inclusion) คือระดับตำหนิที่น้อย และยังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ระดับ SI (Slightly Inclusion) ระดับตำหนิที่ชัดเจนขึ้น จนอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และระดับสุดท้ายคือ I (Inclusion) ตำหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และค่อนข้างชัดเจน

เพชรระดับที่เหมาะกับการใส่เป็นเครื่องประดับ เริ่มตั้งแต่ความสะอาด VS ขึ้นไป หากคุณซื้อเพชรที่มีใบ Certificate มาตรฐานระดับโลกจากสถาบัน HRD หรือ GIA ในใบ Certificate นั้นจะระบุตำแหน่งของตำหนิเพชรไว้อย่างชัดเจน ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณได้เลือกซื้อเพชรที่ตรงตามคุณภาพอย่างแท้จริง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s