ความรู้เรื่องฝัน

ฝัน หรือ ความฝัน คือ ประสบการณ์ของภาพ เสียง ข้อ ความ ความคิด หรือความรู้สึก ในขณะที่กำลังนอนหลับ โดยผู้ที่ฝันส่วนใหญ่ ไม่สามารถควบคุมได้

คนเรานั้นเมื่อหลับ อาจจะมีนิมิต (ฝัน) มาปรากฏในฝันไปในเรื่องต่างๆ อาจจะมีทั้งให้คุณ และเกิดโทษจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง นิมิตบอกโชคลาภบ้าง บอกลางร้ายให้รู้ล่วงหน้าก็มี

Advertisements